આ રીતે ટિફિન માટે રોટલી બનાવશો તો ઠંડી થયા પછી પણ પોચી રહેશે Phulka Roti


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UCmWaIBcxnoiGPd7ciPL2YNg/join My Vlog Channel …

25 replies
 1. Lalsinh Parmar
  Lalsinh Parmar says:

  Tamari darek reshipi saras hoy che. Pachi te amne aavdati hoy to pan tamari reshipi no vidiyo joya vina chaltu j nathi mem. Tamara volg jova pan khubaj game che vadhu volg banvo ane jaldi uplod karo.

  Reply
 2. NV
  NV says:

  Mast tip.thanks I ll try…patlo khase nai atle patla niche je rakhyu chh a kyathi lidhu???online male chhe???ane rotli banavine je kapda uper rakhi a pn maltu hoy to link moklo pls

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.