சட்னி ஒரு முறை இப்படி செஞ்சி பாருங்க டெய்லி செய்ய சொல்லி கேப்பாங்க / Onion green chilli chutney


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

chutney #sidedish #kaarachutney #pachaimilagaichutney #oniontomatochutney #sidedishforidli #subassamayalarai.

16 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.