പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പലഹാരം | Caramalised Banana Pancake | Easy Snack Recipe | Anu's Kitchen


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

Hi friends welcome to Anu’s Kitchen. Also watch My Morning Routine https://www.youtube.com/watch?v=vn41OCt5qOQ&t=67s

37 replies
  1. Subha Reghunath
    Subha Reghunath says:

    ഹായ് അനു.. ഹെൽത്തി സ്നാക്ക്സ് oru ഇഷ്ട്ടപെട്ടു.. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കും. അനു വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 🙂. Tnz Anu🌹🌹

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *