వెన్నకంటే మెత్తని పెళ్లిళ్ల స్పెషల్ కట్టు పొంగల్కి సీక్రెట్స్ | Madras Ven Pongal Recipe @VismaiFood

వెన్నకంటే మెత్తని పెళ్లిళ్ల స్పెషల్ కట్టు పొంగల్కి సీక్రెట్స్ | Madras Ven Pongal Recipe @VismaiFood


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

Hello Foodies! Are you looking for a tasty, delicious, and healthy homemade breakfast recipe? Look no further than this Madras …

30 replies
  1. @vedanshishridhar-kv4si
    @vedanshishridhar-kv4si says:

    డైకాట్స్ ( పప్పు ధాన్యం ) లో ఫైటిక్ ఆసిడ్ ఉంటుంది . అది సూక్ష్మ పోషకాలను శరీరానికి అందకుండా చేస్తుంది. అందుకే వాటిని ఎప్పుడూ విడిగా కనీసం 6 గంటలు నానబెట్టిన తరువాత బాగా కడిగి వాడుకోవాలి . మీరు చెప్పినట్టు వాడకూడదు . నెక్స్ట్ టైం దయచేసి వీడియోస్ లో చెప్పండి . చాలా మంది తెలుసుకుంటారు మీ వీడియోస్ చూసి .

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *