బీట్రూట్ కూర పోషకాలు పోకుండా ఆరోగ్యంగా రుచిగా వండే తీరు | Simple Beetroot fry recipe @Vismai Food


For more great Instant Pot recipes, please visit InstantPotEasy.com

బీట్రూట్ కూర ఇలా చేస్తే అందరికీ నచ్చుతుంది| Simple Beetroot fry recipe | Beetroot curry …

33 replies
  1. uma maheswari p
    uma maheswari p says:

    Super brother chala bagundi choostuntene nenu ilaga chestanu kakapothe perasapappu veyanu eesari ilage chestanu velluli optional Anna maata sravanananda karamga vundi memu velluli vadamu brother anduke . thanks brother manchi recipe meeru cheindi nijame enduko beetroot istamga tinaleru chalaamandi

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *